תנאי שימוש לשותפים באתר קורסיקו

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 1. השימוש באתר הינו מגיל 18 ומעלה בלבד.
 2.  חשוב! תנאים אלה של שירות הם התנאים החלים על השימוש שלך באתר זה. אנא קרא מסמך זה בעיון לפני הגישה ו/או השימוש באתר. על ידי גישה ו/או שימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המפורטים להלן. אם אתה לא רוצה להיות מחויב לתנאים והתניות אלה, אין לגשת או להשתמש באתר.
 3. הנהלת קורסיקו רשאית לשנות את ההסכם בכל עת, וכל השינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו של ההסכם השונה באתר. אתה מסכים לסקור את ההסכם מעת לעת כדי להיות מודע לשינויים כאלה ואחרים, והמשך שימושך באתר ובהפניות אליו תיחשב כהסכמה חד משמעית שלך של ההסכם המתוקן. שינויים בתנאי שירות ותנאי השימוש שלנו ייעשו ללא הודעה מוקדמת. זוהי אחריותכם הבלעדית לעבור על האתר ולהתעדכן בתקנון האתר ובתנאי השימוש.
 4. באתר מופעלת תוכנית שותפים המאפשרת לכל מי שנרשם כשותף, לשווק את מוצרי ושירותי קורסיקו ולקבל תגמולים בגין מכירות שבוצעו דרך הקישור האישי.  השותף מאשר כי ידוע לו שאינו יכול להשתמש בקישור השותפים שלו כדי לרכוש שירותים או מוצרים עבור עצמו.
 5. מכירות שותפים: האחוזים שיחולקו לשותפים יהיו על פי האחוז המפורט באזור השותפים כפי שניתן לקרוא בעמוד “החשבון שלי (שותפים)” בתפריט התחתון באתר. אחוז זה ייקבע את התגמול שיקבל כל שותף בעת שצד ג’ ירכוש את הקורס דרך קישור ההפניה של השותף. אם ימצא שהתבצעה הונאה כלשהי, חשבון השותפים יופסק וכל הכספים והעמלות בו יוקפאו.
 6. את מוצרי ושירותי קורסיקו ניתן לפרסם ולשווק בכל דרך – אופליין ואונליין – ובלבד שהיא עומדת בקנה אחד עם החוק הישראלי, שותף שיפרסם את הקורסים כספאם יורחק לאלתר מהאתר, העמלות ישללו ממנו ואותו שותף לא יוכל להיות שוב שותף באתר.
 7. במקרה של תלונה על פעולה לא חוקית או מטרידה, חשבון השותף ייסגר לאלתר והוא לא יהיה זכאי לעמלות שהצטברו בחשבונו או לכספים שלא שולמו.
 8. בכל מקרה של תלונה על פעילותו של שותף כלשהו, אביחי חורי, אחיעד חזן, אורית מזרחי והנהלת קורסיקו לא יישאו בשום אחריות – משפטית או ביטוחית. בשום מקרה לא תהיה הנהלת האתר קורסיקו אחראית ל:
  א. כל נזק, תוצאתי או עקיף הנובע מהשימוש או אי היכולת להשתמש בשירות , ו/או כל מידע, ו/או שירות.

  ב. כל תביעה המתייחסת לשגיאות, השמטות או אי דיוקים אחרים בשירות ו/או חומרים או מידע שהורד באמצעות השירות ע"י הנהלת האתר קורסיקו או המרצים באתר.

 9. זכויות יוצרים: כל התוכן באתר מוגן בחוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים בינלאומיים. הבעלים של זכויות היוצרים והסימנים המסחריים הינם אורית מזרחי, אחיעד חזן, אביחי חורי וצוות המרצים באתר.

   

 10. שימו לב, ניתן לבקש למשוך את העמלות שהצטברו אצלכם בחשבון החל מסכום של 300 ש"ח, כדי לבקש משיכת כספים ניתן לשלוח מייל לכתובת: info@courseko.co.il

 11. אבטחה: כל הססמאות המשמשות לאתר זה הן לשימוש אישי בלבד. כשותף אתה האחראי על האבטחה של הסיסמה שלך. הנהלת האתר תהיה זכאית לפקח על הסיסמה שלך ולפי שיקול דעתה, לדרוש ממך לשנות אותה. אם אתה משתמש בסיסמה שהנהלת קורסיקו רואה אותה כלא-בטוחה, הנהלת קורסיקו תהיה זכאית לחייב את הסיסמה להיות שונה.

   

בכל שאלה, תמיכה או טענה ניתן לשלוח אימייל לתמיכה בכתובת:  info@courseko.co.il
ואנו נשתדל להתייחס לכל אימייל.